BẢN THÔNG TIN THUỐC THÁNG 09 NĂM 2021

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM CỔ TỬ CUNG