Quy định ưu tiên khám và xử trí người bệnh cấp cứu

Quy định ưu tiên khám và xử trí người bệnh cấp cứu