BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ ĐỊNH KỲ NĂM 2022 D2.3m5.17

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN DIỆN CHÍNH XÁC, CUNG CẤP DỊCH VỤ AN TOÀN CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI.

1- Đặt vấn đề.
Khi mà thực trạng người bệnh trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh, đôi khi trùng cả địa chỉ nhà là điều đã từng gặp. Do vậy, nhận diện đúng người bệnh từ lần tiếp xúc đầu tiên vào viện đến khi xuất viện là một trong những điều cần quan tâm của câu chuyện “đảm bảo an toàn” trong cung cấp dịch vụ y tế nhằm hạn chế tối đa sự cố y khoa có thể xảy ra.
– Người bệnh khi vào bệnh viện Phụ Sản Nhi khám và điều trị với tâm niệm cái vốn quý nhất là sức khỏe. Họ phó thác sức khỏe và sinh mệnh nơi cán bộ y tế và người bệnh luôn mong đợi kỳ vọng điều trị, chăm sóc an toàn chất lượng. Vì vậy, thực hiện mọi giải pháp an toàn cho người bệnh là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ y tế và toàn bộ nhân viên bệnh viện.
– Xác định đúng người bệnh không mất nhiều thời gian nhưng có thể cứu cả một mạng người. Ngược lại, nhận diện sai người bệnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến những rủi ro, sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh.
 –Do vậy cán bộ y tế cần phải hiểu được tầm quan trọng của công tác nhận diện người bệnh và triển khai thực hiện mọi biện pháp nhận diện chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ tại bệnh viện là mang tính chất bắt buộc.
– Tuân thủ thực hiện quy trình nhận diện  người bệnh theo qui định, trước khi cung cấp dịch vụ. nhằm làm giảm thiểu sự cố y khoa và người bệnh hài lòng.

2- Phương pháp, cách thức thực hiện.
– Xem xét chuẩn hóa lại quy định nhận diện người bệnh
– Tổ chức tập huấn phổ biến các qui định, qui trình, bảng kiểm  của việc xác định chính xác người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện
– Triển khai nhận diện người bệnh:
+ Vòng đeo tay nhận diện
+ Bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuât, giao nhân người bệnh …

 3 -Kết quả.
- Trong 4 tháng đầu năm 2022, số bệnh nhân phẫu thuật tại khoa Cấp Cứu - Phẫu Thuật là 530 cas. Khoa đã thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật – thủ thuật cho 100% số cas bệnh. Kết quả 100%  người cung cấp dịch vụ y tế  thực hiện đúng các qui định , qui trình, bảng kiểm nhận diện chính xác người bệnh., không có trường hợp sai sót nào xảy ra.

a- Số liệu:
Các hoạt đông Tổng số Tỷ lệ
Tổng số ca thủ thuât, phẫu thuật 530 100
Tổng số ca thủ thuât, phẫu thuật được giám sát 530 100
Tổng số ca thủ thuât, phẫu thuật thực hiện đúng theo bảng kiểm 530 100
Tổng số ca thủ thuât, phẫu thuật bị phát hiện sai sót trong giám sát 0 0
 
b-Biểu đồ