LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4, 1/5

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-  NHI BÌNH DƯƠNG
THÔNG BÁO LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10 THÁNG 3 (21/4/2021) VÀ 30 THÁNG 4, MÙNG 01 THÁNG 5.
  1. Ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 vào thứ 4 (21/4/2021) .
  2. Kỷ niệm ngày giải phóng miền nam  30 tháng 4 (Thứ 6) , Ngày quốc tế lao động mùng 01 tháng 5 (Thứ 7).
-Phòng khám nghỉ lễ ( Không Khám bệnh )
- Các bệnh nhân cấp cứu , Bệnh Viện vẫn đón tiếp và chữa bệnh bình thương.

                                                                          Trân trọng.