LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2020

Trong dịp Lễ, Quý khách có nhu cầu cấp cứu hoặc nhập viện sanh, đi thẳng vào khu nhận bệnh cấp cứu và khoa sanh (bảng chữ màu đỏ) tại cổng nhà 455 đường CMT8 để được tiếp đón.

Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương kính báo tới Quý khách hàng lịch “Khám chữa bệnh” của Bệnh viện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 như sau:
 
Ngày tháng Dương lịch
 
Ngày tháng Âm lịch
 
Khám bệnh 
(tại phòng khám)
 
Khám cấp cứu
Nhập viện sanh và điều trị
Bán thuốc tại quầy
 
Từ Thứ Tư, ngày 01 tháng 04 trở về trước
 
Từ ngày 9 Tháng Ba Âm lịch trở về trước
Khám Giờ hành chính như bình thường  
24/24 giờ tại phòng cấp cứu + bán thuốc tại quầy
Ngày 02 tháng 04 Ngày 10 Tháng 03 Âm lịch Nghỉ khám 24/24 giờ tại phòng cấp cứu + bán thuốc tại quầy
 
Kể từ Thứ 5, ngày 03 tháng 04 trở đi
 
Kể từ Ngày 11 Tháng 04 trở đi
 
Khám Giờ hành chính như bình thường
 
24/24 giờ tại phòng cấp cứu + bán thuốc tại quầy
 
 
     
 
Lưu ý: Trong dịp nghỉ Lễ, Quý khách có nhu cầu khám bệnh cấp cứu hoặc nhập viện sanh, khi đến bệnh viện cần đi thẳng vào khu nhận bệnh cấp cứu và khoa sanh (bảng chữ màu đỏ) cổng nhà 455 đường CMT8 để được tiếp đón.
Phòng KHTH