Tư vấn miễn phí 0965 898 059

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Trưởng phòng:              CN Chung Thanh Vân
Phó phòng:                    CN Phạm Văn Hà

Các nhân viên               
CN Hà Thị Ngọc
                                        CN Lê Hà Vũ An
                                        IT Nguyển Văn Tuấn
                                        IT Nguyễn Thanh Tùng
                                        CN Đỗ Trịnh Hồng Hoa

                                        CN Võ Thị Ngọc Phương
                                        KT Bùi Thị Châu
                                        KT Trần Thị Cẩm Tú
                                        Ys Nguyễn Thị Hường
                                        IT Nguyễn Văn Hoàng
                                        KT Nguyễn Thị Huỳnh Như
                                        KT Nguyễn Thị Kiều An
                                        KT Bùi Hoàng Linh