Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Trưởng phòng:              ThS Chung Thanh Vân
Phó phòng:                    CN Phạm Văn Hà


Các nhân viên                CN Hà Thị Ngọc
                                        CNKT Trần Anh Tuấn
                                        CNKT Nguyễn Thị Kiều An
                                        
CNKT Đỗ Trịnh Hồng Hoa
                                        KT Bùi Thị Châu
                                        KT Trần Thị Cẩm Tú
                                        Ys Nguyễn Thị Hường
                                        KT Lê Thị Thùy Trang
                                       TN Nguyễn Thị Huỳnh Như
                                       TN Bùi Hoàng Linh
                                        IT Nguyển Văn Tuấn
                                        IT Nguyễn Thanh Tùng
                                        IT Nguyễn Văn Hoàng

                                        NV Đỗ Minh Khôi