Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Huỳnh Thị Kim Chi        BSCKII - GĐ
Chung Thanh Vân        ThS Kế toán -  TP
Phạm Văn Hà               CN - PP
Nguyễn Thị Hường     Thủ quỹ
Mã Thị Hồng                 BS
Hà Thị Ngọc               Cn Luật – Tổ chức
Trần Anh Tuấn           CNKT
Dương Thị Kiều An    CNKT
Nguyễn Thị Kim Tuyến          CNKT
Đỗ Trịnh Hồng Hoa    CNKT
Trần Thị Cẩm Tú        KTTH
Bùi Thị Châu              KTTH
Lê Thị Thùy Trang     KTTH
Nguyễn Thị Huỳnh Như         Thu Ngân
Bùi Hoàng Linh                      Thu ngân
Đỗ Minh Khôi                        Văn thư – Lưu trữ