Tư vấn miễn phí 0965 898 059

Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị

Trưởng phòng:                   CN Chung Thanh Quý
Phó phòng:

Các nhân viên:   
NHS Trương Thị Ngọc Yến
LX Nguyễn Văn An
SC Phan Ngọc Phong
SC Trương Văn Hoan
SC Nguyễn Quang Đạt
BV Đào Văn Phong
BV Nguyễn Thanh Long
BV Hoàng Văn Thuần
HL Võ Thị Út
HL Trần Thị Thu
HL Nguyễn Thị Lệ Huyền
HL Nguyễn Thị Nghiệp
HL Trần Thị Đức Trang
HL Nguyễn Thị Nga
HL Nguyễn Thị Điệc
HL Lê Thị Thanh
HL Nguyễn Thị Hồng
HL Nông Thị Hiểu
HL Nguyễn Thị Út
NVVP Nguyễn Thanh Phong