Khoa Sanh

Khoa Sanh

             
Trưởng khoa:                                Bs CKI    Phạm Thị Bích Chi
             Phó khoa:                                      
             
Điều dưỡng trưởng khoa:           NHS    Phạm Thị Ánh Ngọc

             Các nhân viên;                             
Bs Vũ Văn Phúc
Bs Trịnh Văn Tình
Bs Lưu Hoàng Đức 
Bs Lê Thị Xuân
YS Nguyễn Thị Xuân
NHS Trương Thanh Kiều
NHS Nguyễn Thị Cúc
NHS Phan Thị Thu Hồng
NHS Phạm Thị Thu Hồng
NHS Nguyễn Thị Trúc Duyên
NHS Phan Thị Kim Kiều
NHS Nguyễn Thị Thanh Hiền
NHS Huỳnh Nguyễn Thanh Thủy
NHS Đặng Thị Phượng
NHS Nguyễn Hoài Phương
NHS Dương Thị Thanh Tuyền
NHS Nguyễn Thị Ngọc Hà
NHS Hà Ngọc Thanh
NHS Lương Thị Mỹ Phượng
NHS Nguyễn Thị Dương Phi
NHS Trần Kim Xuyến
NHS Phạm Thị Thúy Linh
NHS Nguyễn Thị Kim Phương
NHS Đào Thị Dịu Nhàng
NHS Lê Thị Lân
NHS Nguyễn Thị Tường Vy
NHS Trần Thị Thảo Phương
NHS Đặng Thị Hiền