Khoa Phụ - KHHGĐ

Khoa Phụ-KHHGĐ

             Trưởng khoa:       BS CKII Trương Thị Kim Hoàn
             Phó khoa;              
             
ĐD trưỡng khoa:  YS Dương Thị Nguyệt Thu

            Các nhân viên;
BS Lê Thị Lan Ly
NHS  Lê Thị Diệp
NHS Nguyễn Thị Kim Tiến
NHS Trần Thị Thanh Thủy
Phòng tiếp nhận hồ sơ khám phụ khoa - vận hành và lưu trử bằng mạng vi tính cục bộ LAN