Khoa Phòng Chống Nhiễm Khuẩn

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- BS CKI Phạm Thị Yến: Trưởng khoa - Phụ trách chung, Phụ trách hành chính - Giám sát - Đào tạo;
- NHS Nguyễn Thị Lệ Dung: Điều dưỡng trưởng khoa - Phụ trách khu sạch, khu vô trùng;
- NV Bùi Thị Phương: Phụ trách khu bẩn.