Tư vấn miễn phí 0965 898 059

Khoa Hậu sản - Hậu phẫu

Khoa Hậu sản-Hậu Phẫu

             Trưởng khoa:                                Ths Bs Nguyễn Hữu Tình
             Phó khoa:                                     
             
Điều dưỡng trưởng khoa:            NHS Nguyễn Phú Thiên Dung
         
             Các nhân viên;   
Bs Trần Kim Dương
Ys Nguyễn Hồng Anh
Ys Đinh Thị Thùy Dung
NHS Lê Thị Diệu Hiền
NHS Bùi Thị Như Hoa
NHS Nguyễn Thị Kim Thảo
NHS Lê Thị Hoa
NHS Nguyễn Bình Ân
NHS Hoàng Thị Hiền
NHS Nguyễn Thanh Kim Huệ
NHS Đái Thị Thanh Sương
NHS Dương Ngọc Thủy
NHS Võ Thị Diễm My 
NHS Phạm Thị Trang                      
ĐD Lương Thị Hồng

ĐD Nguyễn Thị Hường

Điều dưỡng chăm sóc các bé sơ sinh tại giường