Khoa Hậu sản - Hậu phẫu

Khoa Hậu sản-Hậu Phẫu

             Trưởng khoa:                                Ths Bs Nguyễn Hữu Tình
             Phó khoa:                                     
             
Điều dưỡng trưởng khoa:            NHS Nguyễn Phú Thiên Dung
         
             Các nhân viên;   
Bs Trần Kim Dương
Ys Nguyễn Hồng Anh
Ys Đinh Thị Thùy Dung
NHS Lê Thị Hoa
NHS Nguyễn Bình Ân
NHS Nguyễn Thanh Kim Huệ
NHS Đái Thị Thanh Sương
NHS Dương Ngọc Thủy              
ĐD Lương Thị Hồng


Điều dưỡng chăm sóc các bé sơ sinh tại giường