Khoa Dược

Khoa Dược

Trưởng khoa:  DS Vương Lệ Ngọc Hà
Phó khoa:       Ds Lê Thị Duyên

Nhân viên:
DS Vũ Anh Tuấn
DS Nguyễn Quang Cường
DS Võ Nguyễn Hoàng Phương
DS Lâm Huỳnh Mai
DS Lê Quỳnh Châu
DS Lê Thị Hồng Anh
DS Phạm Ngọc Hạnh
Ds Trần Thị Thu Thảo