Khoa Dược

Khoa Dược

Trưởng khoa: 
DS Vũ Anh Tuấn


Nhân viên:

DS Võ Nguyễn Hoàng Phương

DS Lâm Huỳnh Mai

DS Lê Thị Hồng Anh

DS Phạm Ngọc Hạnh

Ds Trần Lan Nhi

Ds Lục Thị Giang

Ds Nguyễn Hữu Đại

Ds Nguyễn Thị Mỹ An