Tư vấn miễn phí 0965 898 059

Khoa Dinh dưỡng

Khoa Dinh dưỡng

             Trưởng khoa:    BS Phạm Khương Khắc Vy
             Phó khoa;          YS Lê Thị Kim Thúy

             Các nhân viên;
Đỗ Nam Hằng
Ngô Thị Thu Dung
Phạm Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thu Lan
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nguyễn Đình Đức
Thạch Minh Hạnh
Đào Thị Chiến