Khoa Dinh dưỡng

Khoa Dinh dưỡng

             
Trưởng khoa:    BS Phạm Khương Khắc Vy
             Phó khoa;          YS Lê Thị Kim Thúy

             Các nhân viên;
Đỗ Nam Hằng
Lê Thị Thu Lan
Huỳnh Thu Cúc 
Nguyễn Đình Đức
Thạch Minh Hạnh
Đào Thị Chiến
Nguyễn Thụy Hoàn Nữ