Khoa Chẩn đoán

Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh

             Trưởng khoa:     Ths Hoàng Đức Huấn
             Phó khoa;           

             Các nhân viên;
BSCKI Lê Nữ Mi Sa
BSCKII Nguyễn Văn Hòa
BS Nguyễn Văn Thụ
Ths Nguyễn Lệ Huyền Thanh
KS Phạm Trung Hiếu
CN Lê Thị Phương Thảo
CN Trần Công Đại Lợi
CN Nguyễn Phương Mai
NHS Trần Thị Ngọc Vân
NHS Nguyễn Thanh Trúc
NHS Lê Ngọc Thành
DD Nguyễn Bá Nguyên
DD Phan Thị Trà
DD Phùng Thị Thúy Mai
KTV Chu Văn Hiếu
TIỀN SÃNH PHÒNG SIÊU ÂM
 
Bàn đón tiếp và trả kết quả siêu âm
 
Phòng xét nghiệm vi sinh
 
Phòng Sinh Hóa thực hiện các xét nghiệm thường qui cho sản phụ.