Khoa Cấp cứu - Phẫu thuật

Khoa Cấp cứu-Phẫu thuật
             
Trưởng khoa:                                BsCKI Hoàng Khắc Sử
             Phó khoa:                                      
             
Điều dưỡng trưởng khoa:           YS Nguyễn Thị Kiều

            Các nhân viên;     
Bs Lê Thế Nghĩa
Bs Lê Quang Tuyến
CN Phạm Quang Dương
YS Võ Minh Hiếu
ĐD Lê Quang Chiến
ĐD Phạm Thị Hào
ĐD Trần Thị Thanh Thủy
ĐD Tô Thị Thanh Lan
ĐD Võ Thanh Trúc
ĐD Võ Thị Viên
ĐD Trương Thị Ngọc Tú
ĐD Phạm Anh Nhật
NHS Nguyễn Thị Thanh Tuyền