Tư vấn miễn phí 0965 898 059

Ban Giám Đốc


Giám đốc:                 BS CKII Sản phụ khoa Huỳnh Thị Kim Chi

Phó Giám đốc:        1. BS CKII Sản phụ khoa Trương Thị Kim Hoàn
                                  2.BS CKI Sản phụ khoa Mạc Văn Thắng
                                  3.ThS BS Nguyễn Hữu Tình

 
                Bác sỹ Giám Đốc Bệnh viện Huỳnh Thị Kim Chi
                      
  
                                                                                                         Ban Giám đốc Bệnh viện
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC