fgf

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

- Lịch sử thành lập.

Thực hiện theo mô hình của BYT cũng như do nhu cầu phục vụ khách hàng ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng nên tiêu chí củaBệnh Viện Phụ Sản -Nhi Bình Dương là phải đạt chuẩn "Bệnh Viện khách sạn" và “ chăm sóc người bệnh toàn diện”. Vì vậy phòng Điều Dưỡng được thành lập từ tháng 10 năm 2004 .Từ 2007, theo yêu cầu BYT phải có đơn vị làm “phòng chống nhiễm khuẩn”, BV ghép tổ “phòng chống nhiễm khuẩn” vào phòng Điều Dưỡng

- Nhân sự.
   
    Từ 30 ĐD-NHS năm 2004 nay đã là 87 người.

Bảo đảm cơ cấu cán bộ y tế đạt: 3.1 ĐD-HS/1BS.
- Tổ chức.

- 1 điều dưỡng trưởng.

- 1 điều dưỡng phó.

- 6 điều dưỡng trưởng của các khoa : Khoa Sanh, Khoa Cấp Cứu Phẫu Thuật, Khoa Phụ

KHHGĐ, Khoa Hậu Sản, Khoa Nhi, Khoa Hiếm Muộn-Vô Sinh.

- 1 tổ chuyên trách phòng chống nhiễm khuẩn: 2 nhân viên.

- 1 tổ chuyên trách phục vụ khách hàng: 2 nhân viên

- Chức năng nhiệm vụ.

- Chỉ đạo giám sát ĐD-NHS thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Đôn đốc kiểm tra ĐD-NHS-HL thực hiện đúng y lệnh BS, các quy trình kỹ thuật

và quy chế bệnh viện.

- Báo cáo kịp thời GĐ BV các việc đột xuất xảy ra ở các khoa.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho ĐD-NHS.

- Hướng dẫn kiểm tra việc ghi chép sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc

của ĐD-NHS.

- Cung cấp dụng cụ, đồ vải tiệt trùng cho các khoa.

- Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng vật tư y tế.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn tại các khoa.

- Phối hợp phòng tổ chức bổ nhiệm hoặc điều động ĐD-NHS.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lên BGĐ.

- Cộng tác với các BS làm nghiên cứu khoa học.


- Các thành tựu đạt được.

- Hằng năm có tham gia thi chuyên môn do bệnh viện tổ chức cho tât cả

  ĐD-NHS đạt kết quả: giỏi, khá, không có trung bình, kém.

- Hằng ngày đi kiểm tra giám sát chặt chẽ về việc thực hiện quy chế bệnh

  viện và các qui trìnhkỹ thuật chăm sóc người bệnh.

- Hằng tháng tổ chức họp NHS và bình phiếu chăm sóc, phát huy nhöõng điều tốt,

  rút kinh nghiệmsửa chữa khi có sai sót.
  


BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG

Số 455 đường CMT8, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3859581   Fax: 0650 3859580
Email: bvpsbinhduong@yahoo.com