fgf

KHOA NHI
Tiền sãnh khoa Nhi 81 Ngô Quyền - TDM


   
Dưỡng nhi
                                                                                     
Chích ngừa

phòng dưỡng nhi


Buồng bệnh nhi nội trú

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Phòng chờ khám trẻ em bệnh lý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chích ngừa 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
             Cân đo em bé


BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG

Số 455 đường CMT8, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3859581   Fax: 0650 3859580
Email: bvpsbinhduong@yahoo.com