Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 5

Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Tiếp theo lần 1,2,3 và 4 năm 2018, BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 5 chương trình “ Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn”

Giám đốc  Bệnh viện
 BsCK2 Huỳnh Thị Kim Chi
 
 Phụ trách đào tạo
Ths. Bs Phùng Thị Kim Dung   
Giáo vụ
 BS. Trần Hồng Hải
CN Nguyễn Phi Trường
CN Nguyễn Văn Tuấn 
Giảng viên
GS BS Nguyễn Ngọc Thoa
BS CK2 Huỳnh Thị Kim Chi
BS CK2 Trương Thị Kim Hoàn
Ths BS Nguyễn Hữu Tình
Ths Bs Phùng Thị Kim Dung
BsCK1  Mạc Văn Tuyển
Bs CK1 Tăng Quang Thái
Bs CK1 Phạm Thị Yến
Bs CK1 Lê Nữ MiSa
Bs Phạm Thị Bích Chi
Bs Đào Thị Kim Ngân
Ys Trần Thị Thẳng
Thư ký
CN Phạm Văn Hà
CN Hà Thị Ngọc
NV Lê Hà Vũ An
 
THƯ MỜI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y KHOA
 
Kính gửi: Các cá nhân, đơn vị ngành y tế trong và ngoài tỉnh Bình Dương
Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương tổ chức khóa  đào tạo liên tục (CME) chương trình 5:   “ Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn”
Thời gian:  Bắt đầu từ  7g30 ngày 18/10/2018 đến 11g  30 ngày 20/10/2018( 03 ngày)
Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương
Đối tượng tham dự: Thành viên Ban/Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (BV);  nhân viên Tổ/Khoa  Kiểm soát nhiễm khuẩn BV; thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn Bv;  Các Bác sĩ, YS, ĐD, NHS, NV các khoa phòng BV,  NVYT các BV; TTYT Huyện/ thành thị.
Chương trình chi tiết trong thư đính kèm
Lệ phí  tham dự  và cấp chứng chỉ CME là  800.000 đ bao gồm:
  • Thù lao giảng viên
  •  Nước uống giữa giờ cho giảng viên & học viên
  • Tài liệu dạy & học
       Học viên tự túc ăn nghỉ tại bệnh viện hay nơi khác
Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng nghiệp đã đăng ký đến tham dự khóa học theo chương trình đính kèm. Xin vui lòng  xác nhận đăng ký tham dự  qua email hoặc điện thoại/fax về ban tổ chức, hạn chót ngày  28/9/2018.
 Mọi chi tiết xin liên hệ CN Phạm Văn Hà, ĐT: 0274. 3859581        
Trân trọng kính chào.                      
                                                       Thủ Dầu Một, Ngày      tháng  8  năm 2018
                                                                          GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN     
 
                                                                                         (đã ký)
                                                                      BS CK II Huỳnh Thị Kim Chi
 
 
 
 
LỊCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y KHOA NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH 5
 “ Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn”
 
 Ngày 18-20/10/2018
Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương
 
THỜI GIAN NỘI DUNG CHỊU TRÁCH NHIỆM/
BÁO CÁO VIÊN
NGÀY 1 (18/10)    
7g30 - 8g30 Chuẩn bị học viên,
Phát biểu khai mạc
BTC
Bs CK2 Huỳnh Thị Kim Chi
7g30-11g30 Đại cương về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế Bs CK1 Phạm Thị Kim Yến
Ys Trần Thị Thẳng
13g30 - 16g00 Các đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa
NGÀY 2 (19/10)    
07g30- 9g30 Vệ sinh tay thường quy (LT) Bs CK1 Phạm Thị Kim Yến
Ys Trần Thị Thẳng
9g30-11g30 Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân
(LT)
13g30 – 16g00 Xử lý đồ vải (LT)
Thực hành  vệ sinh tay + Phương tiện phòng hộ cá nhân
 
NGÀY 3(20/10) T7    
7g30 - 11g30 Vệ sinh môi trường bệnh viện Bs CK1 Phạm Thị Kim Yến
Ys Trần Thị Thẳng
  Quản lý chất thải rắn y tế
  Ôn tập, kiểm tra đánh giá, phát giấy chứng nhận CME BTC