Đào tạo liên tục (CME)

 • mo lop dao tao y khoa lien tuc 2018 lan 5

  Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 5

  31-08-2018 Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Tiếp theo lần 1,2,3 và 4 năm 2018, BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 5 chương trình “ Phòng và ...
 • mo lop dao tao y khoa lien tuc 2018 lan 4

  Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 4

  31-08-2018 Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Tiếp theo lần 1,2 và 3 năm 2018, BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 4 chương trình “ Cập nhật ...
 • mo lop dao tao y khoa lien tuc 2018 lan 3

  Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 3

  31-08-2018 Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Tiếp theo lần 1 và 2 năm 2018, BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 3 chương trình "Tầm soát - ...
 • mo lop dao tao y khoa lien tuc 2018 lan 2

  Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 2

  31-08-2018 Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Tiếp theo lần 1 năm 2018, BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 2 chương trình "Chăm sóc ...