DANH SÁCH NHÂN VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO BVĐK PHƯƠNG CHI 2018

Đề nghị các nhân viên trúng tuyển có mặt tại Hội trường 89 của Bệnh viện lúc 14 giờ ngày 05/11/2018 để nghe phổ biến nội quy, quy chế của Bệnh viện.

                                      
                                                                                                                               
                                                                                                                  
 
DANH SÁCH ĐIỀU DƯỠNG – NỮ HỘ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG CHI ĐỢT I/2018
                                                 Bình Dương, ngày  16   tháng  10   năm 2018
STT Họ và tên     Tên Trường –
 Nơi tốt nghiệp
Chức danh nghề nghiệp Điện thoại Ghi chú
 1.  
Võ Thị Luận ĐH Nguyễn Tất Thành CĐĐD 0386416018 Có CCHN  
 1.  
Trương Thị Băng Tâm Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0964278782 Đã  có bằng TN
 1.  
Đoàn Thị Yến Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0974136700  Chưa có bằng TN
 1.  
Ng Thị Hồng Xuân Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0967280762 Chưa có bằng TN
 1.  
Phạm Thị Hiền Cao đẳng Y tế Huế CĐĐD   Nhân viên cũ khoa CCPT
 1.  
Mạc  Thị Anh CĐ Bách khoa Đà Nẳng   01634528960 Có Bẳng TN 
 1.  
Hồ Thu Thảo Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0567124208 Có bằng TN
 1.  
Phạm Thị Hoa ĐHKT Y-D GMHS ĐD GMHS   Nhân viên cũ khoa CCPT
 1.  
Nguyễn Thị Thắm Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0977087041 Chưa bằng TN
 1.  
Trần Thị Liễu Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0962446865 Chưa bằng TN
 1.  
Phan Thị Hoa Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0949560923 Chưa có bằng TN
 1.  
Trần Thị Thương Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 01684612645 Chưa có bằng TN
 1.  
Lê Thị Kim Liên Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 01628811886 Chưa có bằng TN
 1.  
Ng Thị Quỳnh Hương Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0968283925 Chưa có bằng TN
 1.  
Đinh Thị Ngọc Ánh Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 01682293093 Chưa có bằng TN
 1.  
Nguyễn T Bích Nhi ` Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 0333111839 Chưa có bằng TN
 1.  
Trịnh Thị Kim Thoa Bình Định CĐĐD 0981785852 Chưa có bằng TN 
 1.  
Trần Thu Hà Cao đẳng Y tế Phú Thọ CĐĐD 0359158743 Có CCHN
 1.  
Phạm Quỳnh Như Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 01638040062 Chưa có bằng TN
 1.  
Lê Thị Dung Cao đẳng Y tế Bình Dương CĐĐD 01659460109 Chưa có bằng TN
 1.  
Ng Thị Hồng Hạnh Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01217647644 Chưa có bằng TN
 1.  
Hoàng Thị Lý Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01627191997 Chưa có bằng TN
 1.  
Ng Ngọc Yến Nhi Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01653846540 Chưa có bằng TN
 1.  
Phạm Thị Tuyết Hồng Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0962014561 Chưa có bằng TN
 1.  
Trần Thị Thanh Mai Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01674831851 Chưa có bằng TN
 1.  
Trịnh Thị Lê Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0961286362 Chưa có bằng TN
 1.  
Phạm T Hồng Nhung Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0963750122 Chưa có bằng TN
 1.  
Lê Thị Chi CC  Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01695 702008 098  Chưa có bằng TN
 1.  
Văn Tiểu Phụng Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0964017985 Chưa có bằng TN
 1.  
Thiêu T Thu Hiền Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01692659633 Chưa có bằng TN
 1.  
Ng T Cẩm Giang Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0926555495 Chưa có bằng TN
 1.  
Ng Thị Thanh Hải ĐHKT Y-Dược Đà Nẳng CĐHS 01678577973 Có bằng TN
 1.  
Nguyễn Kim Xuyến Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0962053914 Chưa có bằng TN
 1.  
Lê Thị Kim Giang Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0989329814 Chưa có bằng TN
 1.  
Nguyễn T Ngoan Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 01664650301 Chưa có bằng TN
 1.  
Cao Thị Thùy ĐHKT YD Đà Nẳng CĐHS 0966230747 098 Có CCHN
 1.  
Trần Thị Kim Hằng Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0365513090 098 Chưa có bằng TN
 1.  
Phạm Phương Chi Trường CĐYT Bình Dương CĐHS 0342429868 098 Chưa có bằng TN
             
 
                                                                                              PHÒNG KHTH-TC-TV