Chương trình đào tạo nhân viên mới của Bệnh viện Phương Chi

Thời gian: 13g - 15g các ngày theo lịch Địa điểm: Hội trường 89 của bệnh viện

 
 
             
Stt Các bài  Giảng viên  Đối tượng  Ngày
      BS ĐD, HS NVPV  
1 Quy chế Tổ chức- Chức năng nhiệm vụ-
Quản lý bệnh viện
BS Thái x x x 5/11/2018
2 Quy chế công tác một số khoa  BS Thái x x x 5/11/2018
3 Trang phục trong bệnh viện YS Mai x x x 8/11/2018
4 Quyền và nghĩa vụ của người bệnh trong BV  YS Thẳng x x x 12/11/2018
5 Quyền và nghĩa vụ của nhân viên y tế trong BV BS Thái x x x 12/11/2018
6 Nội quy khoa phòng BVĐKPC CN Hà x x x 12/11/2018
7 Chăm sóc người bệnh toàn diện BS Thái x x x 15/11/2018
8 Tổ chức công đoàn cơ sở BV: chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn BS Kim Dung x x x 15/11/2018
9 Dinh dưỡng trong BV BS Vy x x x 16/11/2018
10 5 S trong bệnh viện BS TháI
YS Thẳng
x x x 16/11/2018
11 Bộ 83 tiêu chí quản lý chất lượng BS Hải x x x 20/11/2018
12 Nhắc lại 1 số kỹ năng chuyên môn cơ bản ĐD, HS YS Thẳng   x   23/11/2018
13 1 số kỹ năng cơ bản của từng chuyên khoa ĐD, HS (CCHS, ICU,PM,PS,Chấn thương) YS Thẳng   x   23/11/2018
14 Phòng chống nhiễm khuẩn BV-các khu sạch,vô
khuẩn trong BV
BS Yến
YS Thẳng
x x x 4/12/2018
15 Kỹ năng giao tiếp ứng xử BS Kim Dung x x x 11/12/2018
16 Xanh sạch đẹp- hệ thống  xử lý nước, rác thải CN Quý x x x 13/12/2018
17 Hệ thống thông tin của BV  BS Thái x x x 18/12/2018
18 Vệ sinh- Trật tự- Cảnh quang nội,ngoại thất BS Chi
CN Quý
x x x 20/12/2018
19 Làm mới BV và trang trí BV theo mùa  BS Chi
CN Quý
x x x 20/12/2018
20 Lean BV BS Thái x x x 24/12/2018
21 Cách đặt lịch khám theo hẹn, cách đặt phòng,
đặt cơm, thức ăn, nước uống
BS Hải   x x 24/12/2018
22 Hoạt động của phòng công tác xã hội
- chăm sóc khách hàng
BS Thái x x x 27/12/2018
23 Kỹ năng chăm sóc khách hàng BS TháI
YS Thẳng
x x x 27/12/2018
24 Lịch sử,truyền thống BVĐKPC BS Chi x x x 31/12/2018
25 Nhận dạng thương hiệu BVĐKPC BS Thái x x x 4/1/2019
26 Cách quảng bá thương hiệu BS Thái x x x 4/1/2019
27  Xử dụng phần mềm quản lý BV KS IT x x x 8/1/2019
28 Giới thiệu các dịch vụ sẵn có và trang web của BVĐKPC BS Thái x x x 16/1/2019
29 Tham quan thực tế BV ĐK Phuong Chi BS Thái x x x 25/1/2019