Lịch tiêm ngừa

LỊCH TIÊM CHỦNG THEO TUỔI CỦA TRẺ
(Điện thoại Bộ phận tiêm ngừa của Bệnh viện: số 0274.3922.989)


 
                                LỊCH TIÊM CHỦNG THEO THỨ TRONG TUẦN
               ( 
Điện thoại Bộ phận tiêm ngừa của Bệnh viện: số 0274.3922.989)
 

 

Thời gian

 

 

Nội dung

 

 

Sáng thứ 3

Sáng thứ 6

-Tiêm chủng mở rộng: Quinvaxem (còn gọi là vaccin 5 trong 1), sabin (bại liệt); MVVAC (sởi)

- BCG (ngừa lao, chỉ tiêm sáng thứ 6)

- Cevarix, gardasil. (ngừa HPV gây ung thư cổ tử cung)

 

 

 

 

Sáng thứ 4

- Tiêm chủng mở rộng:

 MVVAC (sởi)

- Tiêm chủng dịch vụ : 

 JEVAX ( Viêm não Nhật bản cho trẻ <3 tuổi)

 MMR II hoặc PRIORIX (Sởi - Quai bị - Rubella)

 HIBERIX (Viêm màng não mủ)

  Infanrix hexa (vaccine 6 trong 1)

  Rotarix,  Rotateg (Ngừa tiêu chảy)

  Cevarix, Gardasil (ngừa HPV gây K cổ tử cung)

  Synflorix (ngừa phế cầu)

 

 

 

Sáng thứ 2

 

Sáng thứ 5

 

VAT (ngừa uốn ván)

- Tiêm chủng dịch vụ: 

JEVAX ( Viêm não Nhật bản cho trẻ <3 tuổi) 

MMR II hoặc PRIORIX (Sởi - Quai bị - Rubella)

 
HIBERIX (Viêm màng não mủ)

  Synflorix (ngừa phế cầu)

  Infanrix hexa (vaccine 6 trong 1)

  Rotarix, Rotateg (ngừa tiêu chảy do Rotavirus)

  Cevarix, Gardasil (ngừa HPV gây K cổ tử cung)

 

 

 

Các buổi chiều

từ thứ 2

đến thứ 6

 

Viêm não Nhật bản (cho trẻ 3 tuổi trở lên)

Tiêm chủng dịch vụ:

 Infanrixhexa (vaccine 6 trong 1)

 Rotarix,  Rotateg (ngừa tiêu chảy do Rotavirus)

 HIBERIX (Viêm màng não mủ)

JEVAX  (Viêm não Nhật bản)

 Synflorix (ngừa phế cầu)

MMR II hoặc PRIORIX (Sởi - Quai bị - Rubela)

 Cevarix, Gardasil (ngừa HPV gây K cổ tử cung)

 

 

Danh mục

 

 vaccin tiêm

 

 chủng dịch vụ

 

* MMR II / priorix (Sởi - Quai bị - Rubela)

* Hiberix (Viêm màng não mũ)

Synflorix (ngừa viêm phổi, viêm tai giữa... do phế cầu)

* Infanrixhexa (ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ, bại liệt và viêm gan B)

* Rotarix (ngừa tiêu chảy do Rotavirus gồm 2 liều)

* Rotateg (ngừa tiêu chảy do Rotavirus gồm 3 liều)

* Ceravix (vaccin nhị giá ngừa virus gây ung thư cổ tử cung)

* Gardasil (vaccin tứ giá ngừa virus gây ung thư cổ tử cung và sùi mồng gà)