Phòng Điều Dưỡng - Phòng chống nhiễm khuẩn

Phòng Điều Dưỡng - Phòng chống nhiễm khuẩn

Trưởng phòng:            YS Trần Thị Thẳng
Phó phòng:

Các nhân viên:
BS Phạm Thị Yến
NHS Nguyễn Thị Lệ Dung
NHS Hồ Thị Khánh Ly
CSKH Trần Minh Thanh
HL Bùi Thị Phương