Ban Giám Đốc


Giám đốc:                 BS CKII Sản phụ khoa Huỳnh Thị Kim Chi

Phó Giám đốc:        1. BS CKII Sản phụ khoa Trương Thị Kim Hoàn
                                  2.ThS BS Phùng Thị Kim Dung
                                  3.ThS BS Nguyễn Hữu Tình

 
                Bác sỹ Giám Đốc Bệnh viện Huỳnh Thị Kim Chi
                      
  
                                                                                                         Ban Giám đốc Bệnh viện
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC